Karolinka - město na Valašsku

 / 

O městě

 / 

Aktuality

 / 

Veřejná sbírka Podpora rekonstrukce a přístavby hasičské zbrojnice v Karolince
 

Aktuality

1,SELECT * FROM aktuality WHERE (zobraz = '1') AND (id = 1291) ORDER by priorita ASC, datum DESC, cas DESC

31.08.2022 | Veřejná sbírka Podpora rekonstrukce a přístavby hasičské zbrojnice v Karolince

 

Veřejná sbírka byla k 31.5.2022 ukončena. Výnos sbírky ve výši 111 176,94 Kč byl použit k doplacení úvěru (viz příloha), který byl přijat za účelem financování rekonstrukce a přístavby hasičské zbrojnice.

 

Dopis Elišky Balzerové

Děkuji mnohokrát Elišce za krásná slova a postoj  při veřejné sbírce Podpora rekonstrukce a přístavby hasičské zbrojnice v Karolince. Velmi si toho vážím.   Celková hodnota rekonstrukce a přístavby hasičské zbrojnice byla  cca 31 mil. Kč. Přidělená dotace z IROP  po kontrole  činila  20 mil. Kč. Ovšem po realizaci při závěrečném vyhodnocení akce bylo  IROPem  rozhodnuto, že nám bude původně  přidělena dotace krácena cca o 3 mil. Kč. Pro nás nepochopitelné. Dále námi žádaná podpora na dofinancování  od Zlínského kraje po několika, opakovaných  žádostech,  byla hejtmanem panem Čunkem zamítnuta. Realizací tohoto projektu byly vytvořeny podmínky pro rychlý zásah při záchraně života a majetku. Je vytvořeno zázemí pro zasahující hasiče, technika je v garážích připravena k okamžitému výjezdu. Hasiči jsou zařazeni do kategorie  JPO II a jsou  předurčeni na dopravní nehody. Denně jednotka zajišťuje pomoc minimálně pro 10 - 15 tisíc obyvatel v regionu.

     Proto pevně věřím, že se najdou lidé, kteří rádi a z osobní vůle podpoří dobrou věc, tj. dofinancování projektu a tak vytvoření investice pro další generace.  Původní hasičská zbrojnice, která prošla rekonstrukcí, byla postavena dobrovolníky v roce 1947. Jsem přesvědčena, že novým  zhodnocením a zajištěním podmínek pro  parkování techniky, bude zrekonstruovaná zbrojnice a nově přistavená část ke zbrojnici, sloužit minimálně dalších 70 let.

      Pokud by chtěl někdo tuto akci podpořit samostatnou smlouvou o finančním příspěvku či smlouvě o reklamě, kterou zajistíme ve velkém měřítku, je i toto možné.

      Chtěla bych všem, kteří tuto sbírku podpoří,  poděkovat jménem svým, ale i jménem těch, kteří pomoc hasičů budou někdy  potřebovat. Velmi si vážím toho, že se v dnešní době najdou lidé, kteří nemyslí jen na sebe, ale záleží jim na  pomoci  druhým. Děkuji.

 

Marie Chovanečková, starostka města Karolinky, tel. 734 681 624, e-mail: starostka@mukarolinka.cz

 

číslo účtu 264325618/0300

 

Osvědčení data přijetí oznámení o konání veřejné sbírky

Výpisy z účtu rok 2019

7/2019

8/2019

9/2019

10/2019

11/2019

12/2019

Výpisy z účtu rok 2020

01/2020

02/2020

03/2020

04/2020

05/2020

06/2020

07/2020

08/2020

09/2020

10/2020

11/2020

12/2020

Výpisy z účtu rok 2021

01/2021

02/2021

03/2021

04/2021

05/2021

06/2021

07/2021

08/2021

09/2021

10/2021

11/2021

12/2021

Výpisy z účtu rok 2022

1/2022

2/2022

3/2022

4/2022

5/2022

6/2022

Stará zbrojnice

            

Fotografie původní

 

 

Nová zbrojnice

Fotografie nové

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČ: 00303909

 Úřední hodiny

    Pondělí: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Středa: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
           
   

 

 
Partneři
Papradno  
Bytča  
Púchov  
Vysoká nad Kysucou
 
 

východní morava     valašsko     valašsko horní vsacko     kudy z nudy