Karolinka - město na Valašsku

 / 

O městě

 / 

Aktuality

 / 

Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva
 

Aktuality

1,SELECT * FROM aktuality WHERE (zobraz = '1') AND (id = 1770) ORDER by priorita ASC, datum DESC, cas DESC

07.11.2022 | Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva

 

2. zasedání Zastupitelstva města Karolinky, se konalo v pondělí 07.11.2022 od 17:00 hodin

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Karolinka

 

Program:

 

 

Navržený program:

1.Určení zapisovatele a návrhové komise

2.Určení ověřovatelů zápisu

3.Program 02. zasedání Zastupitelstva Města Karolinky

4.Rozpočtové opatření č. 08/2022

5.           Započtení pohledávky nájemného oproti částce za opravu závěsů na vleku

6.           Smlouva o zřízení věcného břemene číslo 9900092315_2/VB (UZSVM/ONJ/2511/2022-ONJM-SVB 2/2022-So)

7.           Prodej části p.č. 1718/3 (nově vzniklý pozemek p.č. 1718/41) v k.ú. Karolinka - pozemek garáž Marečkov

8.Určení člena Zastupitelstva města Karolinky, aby spolupracoval s pořizovatelem územně plánovací dokumentace - odborem územního plánování, stavebního řádu a dopravy Městského úřadu Vsetín dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon")

9.Kompetence Rady města Karolinka ke změně rozpočtu (závazné ukazatele rozpočtu)

10.   Různé:

                           i.            Zápis č. 128/2022/EKO z dílčího přezkoumání hospodaření města Karolinka,
IČ: 00303909, za rok 2022

11.    Diskuze

12.    Závěr

 

 
 

Ke stažení

Program ke staženíProgram ke stažení
 

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČ: 00303909

 Úřední hodiny

    Pondělí: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Středa: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
           
   

 

 
Partneři
Papradno  
Bytča  
Púchov  
Vysoká nad Kysucou
 
 

východní morava     valašsko     valašsko horní vsacko     kudy z nudy