Karolinka - město na Valašsku

 / 

O městu

 / 

Aktuality

 / 

Oznámení pro občany-výskyt šelem
 

Aktuality

Oznámení pro občany-výskyt šelem

12.08.2016

Upozornění pro chovatele ovcí, koz a dalších hospodářských zvířat.

Celá CHKO Beskydy, kde leží Vaše obec, případně část Vaší obce, má od r. 2004 statut Evropsky významné lokality, mj. pro tzv. velké šelmy (rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého). Ty se zde vyskytují v  malém počtu a pro svůj vzácný výskyt jsou  celoročně chráněné. Protože se nesmí lovit,  jsou škody, které občas působí na hospodářském zvířectvu a  na včelstvech (medvěd)   hrazeny státem.  

V letošním roce  došlo v údolí Vsetínské Bečvy v obci  Halenkov  k několika  útokům šelem, s největší pravděpodobností vlků, na nedostatečně zabezpečené ovce. Během šetření těchto škod  vyšlo najevo, že někteří chovatelé své dřívější škody nehlásili a zbytečně se tak připravili o možnost  získat  náhradu škody podle zákona č. 115/2000 Sb.   Ke škodám  na hospodářských zvířatech  mohlo nebo může dojít i na území okolních obcí.  

Jelikož někdy škody způsobí  psi,  je nezbytné vždy provést odborné šetření ke zjištění původce škody.  Na území CHKO Beskydy  je toto šetření v kompetenci našeho pracoviště.  

Doporučujeme proto,  abyste vhodnou formou (obecní rozhlas, vývěska, článek do obecního zpravodaje, na webu obce apod.) informovali Vaše občany, aby škody způsobené šelmami na svém hospodářském zvířectvu bezodkladně - nejpozději do 48 hodin od zjištění škody - nahlásili na Správu CHKO Beskydy   na telefonní číslo  607 837 854, případně na 571 654 293.

Zároveň,   prosím,  upozorněte  chovatele, aby svá hospodářská zvířata (zejména ovce, kozy příp. malá telata) hlavně na noc řádně zabezpečili:   umístili je  např. do pevného objektu (stáje, chléva) nebo do vyšší, případně dvojité ohrady v blízkosti domu.  Klasickou a osvědčenou ochranou hospodářských zvířat na pastvině je trvalá přítomnost velkého pasteveckého psa u stáda - vyplatí se zejména při chovu většího počtu ovcí nebo koz.
Tato preventivní opatření  jsou zásadní,  protože  zabrání  škodám,  ale i  zbytečné averzi vůči chráněným šelmám.

Přikládáme bližší informace a děkujeme za spolupráci.


RNDr. Dana Bartošová  (zoologie)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Správa CHKO BESKYDY
oddělení ochrany přírody a krajiny
Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm      
T:  571 654 293  klap. 23
M:  607 837 854

 

Zákon 115 2000

Poskytování náhrad škod

 
 

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČ: 00303909

 Úřední hodiny

    P: 7:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Ú: 7:00 - 11:00   12:00 - 15:00
    S: 7:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Č: 7:00 - 11:00   12:00 - 15:00
    P: 7:00 - 11:00   12:00 - 13:30
           
   

 

 
Partneři
Papradno  
Bytča  
Púchov  
Vysoká nad Kysucou