Karolinka - město na Valašsku

 / 

O městu

 / 

Aktuality

 / 

Sdělení Města Karolinka
 

Aktuality

Sdělení Města Karolinka

22.07.2017

Vážení spoluobčané, současně s rekonstrukcí silnice II/487 město realizuje vysoutěžený projekt „Bezbariérový chodník podél silnice II/487 v k. ú. Karolinka"

Součástí tohoto projektu jsou tyto práce:
- rekonstrukce chodníků,
- rekonstrukce sjezdů k rodinným domkům,
- napojení místní komunikace,
- vytvoření podélných stání,
- nástupiště autobusových zastávek,
- osvětlení přechodů ,
- rekonstrukce plochy před obchodním střediskem Jednota.
Zhotovitel: SATES MORAVA spol. s r.o.
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 60775530
Cena dle smlouvy o dílo: 7 028 981,53 Kč bez DPH
Maximální výše finančních prostředků z rozpočtu SFDI je 85% uznatelných nákladů.
Termín dokončení do 31. 12 .2017

Prosíme laskavě všechny občany o shovívavost při realizaci probíhajících projektů.
Vedení města.

 

 
 

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČ: 00303909

 Úřední hodiny

    P: 7:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Ú: 7:00 - 11:00   12:00 - 15:00
    S: 7:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Č: 7:00 - 11:00   12:00 - 15:00
    P: 7:00 - 11:00   12:00 - 13:30
           
   

 

 
Partneři
Papradno  
Bytča  
Púchov  
Vysoká nad Kysucou