Karolinka - město na Valašsku

 / 

O městu

 / 

Aktuality

 / 

Personální zabezpečení SPO dětí
 

Aktuality

Personální zabezpečení SPO dětí

19.03.2015

Město Karolinka  jako orgán sociálně - právní ochrany dětí má k 31.12.2014 vypracovány standardy kvality sociálně - právní ochrany dětí a těmito se při výkonu své činnosti řídí.

Tato povinnost je dána bodem 12 Cl. II (přechodná ustanovení) zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění zákona
č. 401/2012 Sb.. Tento dokument je zpracován v písemné podobě
a je dostupný na zdejším úřadě.

 

Personální zabezpečení SPO dětí

4a  Výkonem SPO ve městě Karolinka je v rámci organizační struktury úřadu pověřena sociální pracovnice Bc. Iveta Žižková, s pracovním úvazkem 0,2. Zastupitelnost v době její nepřítomnosti je zajištěna vedoucí Hospodářsko správního odboru Mgr. Jaroslavou Vojkůvkovou.  Obě pověřené zaměstnankyně mají k dispozici služební telefon (Bc. Iveta Žižková 737 351 923, Mgr. Jaroslava Vojkůvková 603 443 328) pro případ potřeby zajistit okamžitou pomoc ohroženému dítěti nebo dětem.

4c  Obě pracovnice mají písemně zpracována oprávnění a povinnosti k výkonu SPO  - § 52 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhotoven průkaz  zaměstnance s určením funkce formou průkazu. Tímto může zaměstnanec prokázat svoji příslušnost k úřadu
a oprávnění k výkonu SPO ve správním obvodu.

 

 
 

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČ: 00303909

 Úřední hodiny

    P: 7:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Ú: 7:00 - 11:00   12:00 - 15:00
    S: 7:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Č: 7:00 - 11:00   12:00 - 15:00
    P: 7:00 - 11:00   12:00 - 13:30
           
   

 

 
Partneři
Papradno  
Bytča  
Púchov  
Vysoká nad Kysucou