Vítejte

na oficiálních webových stránkách města Karolinky

 

Map of Karolinka

Úřední deska
 
 
Partneři

Papradno

Bytča

Púchov

Vysoká nad Kysucou
 
 
Odkazy
 
 
počítadlo.abz.cz

Úřední deska

Střet zájmů

Střet zájmů

Realizace zákona - registr oznámení

 

Informace k zákonu o střetu zájmů

 

Evidenční orgán:

Tajemnice/tajemník Městského úřadu Karolinka

Radniční náměstí 42

756 05 Karolinka

 

Správce registru a kontaktní osoba (udělování a správa uživatelských hesel):

sekretariát tajemníka/tajemnice

 

Ing. Adriana Provázková (tel.: 571 450 421, e-mail podatelna@mukarolinka.cz)


 Základní informace

 

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Tajemnice Městského úřadu Karolinka je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro veřejné funkcionáře, kterých se zákon týká (§ 2 odst. 1, 2 a 3 zákona).

Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Nahlížet do registru oznámení veřejných funkcionářů lze na základě písemné žádosti, a to osobně do listinné podoby nebo prostřednictvím veřejné datové sítě v elektronické podobě. V případě žádosti o elektronickou podobu nahlížení do registru je evidenčním orgánem žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, adresu žadatele pro doručování a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru.

 

[ počet položek: 4 ]  

 1 / 1 

 
 
 
 
 
 
 

Kalendář akcí

červenec 2020
po
út
st
čt
so
ne
 
 
 1
 2
 4
 6
 9
 12
 14
 15
 16
 17
 19
 20
 21
 22
 23
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 
 
 
 

Kontakty

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí č. 42
756 05 Karolinka
IČ 00303909

 

Úřední hodiny

 

ID datové schránky: fgcby4a

 

sekretariát: 571 450 421,

                   571 116 251


podatelna@mukarolinka.cz

 

stavební úřad: 571 450 511

 

 

czechpoint

 

Informační centrum Karolinka

 

 
 
 
 
 
 

Poděkování sponzorům