Karolinka - město na Valašsku

 / 

Městský úřad

 / 

Formuláře
 

Formuláře

HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ ODBOR

Návod pro občana při změně adresy trvalého pobytu
Žádost o nájemní byt města
Žádost o výměnu bytu
Žádost o nájem nemovité věci FO
Žádost o nájem nemovité věci PO+FO podnikající
Žádost o prodej nemovité věci FO
Žádost o prodej nemovité věci PO
Žádost o převod bytové jednotky
Žádost o zřízení služebnosti k nemovité věci
Návrh na zrušení údaje o místu TP
Oznámení o změně příjmení po rozvodu ve lhůt
Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru
Žádost o změnu jména, příjmení - nezletilí
Žádost o změnu jména, příjmení - zletilí
Podání oznámení o shromáždění
Návrh n azměnu územního plánu

Žádost o povolení zvlášního užívání komunikace
Žádost zvláštní užívání komunikace uzavírka, objížďka
Žádost o povolení sjezdu připojení
Oznámení o kacení dřevin bezprostřední ohrožení
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les
Úsek finanční
Ohlášení poplatkové povinnosti zvláštní užívání VP
Žádost o povolení splátek
Žádost o vrácení správního poplatku
Žádost o dotaci nebo návrtnou fin. výpomoc
Oznámení o zániku poplatkové povinnosti - poplatek za psa

ODBOR VÝSTAVBY

Formuláře Ministerstva pro místní rozvoj ČR, najdete také na: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-503-2006-Sb-(1)

 

 

 

 
 
 

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČ: 00303909

 Úřední hodiny

    Pondělí: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Středa: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
           
   

 

 
Partneři
Papradno  
Bytča  
Púchov  
Vysoká nad Kysucou
 
 

východní morava     valašsko     valašsko horní vsacko     kudy z nudy