Vítejte

na oficiálních webových stránkách města Karolinky

 

Map of Karolinka

Úřední deska
 
 
Partneři

Papradno

Bytča

Púchov

Vysoká nad Kysucou
 
 
Odkazy
 
 
počítadlo.abz.cz

ODBOR VÝSTAVBY

Zabezpečuje výkon přenesené působnosti dle ustanovení zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů  - je obecným stavebním úřadem, který vykonává působnost na katastrálním území  Karolinka, Nový Hrozenkov,
Velké Karlovice a Malé Karlovice.

UMISŤOVÁNÍ STAVEB

 • poskytuje územně plánovací informace
 • vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí
 • se souhlasem dotčeného orgánu může uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu, která nahrazuje územní rozhodnutí
 • mění a ruší územní rozhodnutí
 • vydává územní souhlasy (za podmínek stanovených § 96 stavebního zákona)

STAVEBNÍ ŘÁD

 • přijímá a projednává ohlášení staveb, terénních úprav nebo zařízení,
  a to vč.výrobků, které plní funkci stavby,
 • vede stavební řízení a vydává stavební povolení,
 • povoluje změny staveb před jejich dokončením,
 • se souhlasem dotčených orgánů může uzavírat se stavebníky veřejnoprávní smlouvy o provedení staveb nebo terénních úprav,
 • rozhoduje o nezpůsobilosti staveb pro zkrácené řízení,
 • eviduje certifikáty autorizovaných inspektorů ,
 • přijímá oznámení záměrů započít sužíváním dokončených staveb,
 • vydává kolaudační souhlasy,
 • vydává časově omezená povolení k předčasnému užívání staveb,
 • rozhoduje o zkušebním provozu,
 • vydává kolaudační rozhodnutí na stavby pravomocně povolené před
  1. 1. 2007,
 • nařizuje pořízení dokumentací skutečného provedení staveb,
  příp. pasportů staveb,
 • vydává písemné souhlasy, příp. rozhodnutí, se změnami v účelu užívání staveb, vjejich provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo vjejich podstatném rozšíření a změn včinnosti,
 • přijímá záměry odstranit stavby, terénní úpravy a zařízení,
 • povoluje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení,
 • nařizuje odstranění staveb, terénních úprav, zařízení a výrobků, které plní funkci staveb,
 • nařizuje obnovení předcházejícího stavu staveb,
 • projednává dodatečná povolení staveb, terénních úprav a zařízení,
 • provádí kontrolní prohlídky
 • nařizuje neodkladné odstranění staveb, nutné zabezpečovací práce, popřípadě vyklizení staveb,
 • nařizuje nezbytné úpravy staveb, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku, terénních úprav a zařízení,
 • projednává opatření na sousedních pozemcích nebo stavbách,

DALŠÍ ČINNOSTI PŘEDEVŠÍM:

 • projednává žádosti a vydává rozhodnutí o výjimkách

­          - z technických požadavků na stavby,

­          - z obecných požadavků na využívání území,

­          - z obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové
            užívání staveb

 • vydává souhlasy a vyjádření pro povolení staveb speciálními stavebními úřady,
 • vede řízení a ukládá pokuty o přestupcích a správních deliktech proti stavebnímu zákonu,
 • vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu,
 • dozírá na dodržování ustanovení stavebního zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona.

Od 7. 9. 2015 je odbor výstavby přestěhován do přízemí Městského úřadu Karolinka.

 
 
 
 
 

Kalendář akcí

červenec 2020
po
út
st
čt
so
ne
 
 
 1
 2
 4
 6
 8
 9
 10
 12
 13
 14
 15
 16
 19
 20
 21
 22
 23
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 
 
 
 

Kontakty

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí č. 42
756 05 Karolinka
IČ 00303909

 

Úřední hodiny

 

ID datové schránky: fgcby4a

 

sekretariát: 571 450 421,

                   571 116 251


podatelna@mukarolinka.cz

 

stavební úřad: 571 450 511

 

 

czechpoint

 

Informační centrum Karolinka

 

 
 
 
 
 
 

Poděkování sponzorům