Karolinka - město na Valašsku

 / 

Oživení českého a slovenského jazyka u dětí a mládeže v příhraničí
 

Oživení českého a slovenského jazyka u dětí a mládeže v příhraničí

 

 

FOND MIKROPROJEKTŮ

 

Oživení českého a slovenského jazyka u dětí a mládeže
v příhraničí

 

Poskytovatel dotace:  
Region Bílé Karpaty
Příjemce:  
Město Karolinka
Přeshraniční partner: Mesto Bytča


Operační program:  
Program přeshraniční spolupráce
Slovenská republika -
Česká republika 2007 -2013.
Spolufinancovaný fondem: Evropský fond regionálního rozvoje
Prioritní osa:    
1. Podpora sociokulturního
a hospodářského rozvoje
přeshraničního regionu a spolupráce
Oblast podpory: 
1.6 Fond mikroprojektů


Celkové způsobilé výdaje projektu: 27 490,31 €
Realizace projektu: 

2015

 

Hlavní cíl projektu:               

Vytvoření zcela nových a posílení stávajících kontaktů mezi dětmi a mládeží, dále rozvoj dlouhodobé spolupráce v oblasti vzdělávání dětí a mládeže na obou stranách hranice a odstranění negativních dopadů národních hranic na rozvoj příhraničního území.

Specifické cíle projektu:

Odstranění jazykové bariéry u dětí a mládeže v příhraničí, která se mezi nimi v současné době vyskytuje. Vytváření a rozvíjení sociálních vazeb u dětí a mládeže na obou stranách hranice. Prevence sociopatologických jevů prostřednictvím trávení volného času rozvíjením osobnosti.

 

 
 
 
 

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČ: 00303909

 



Úřední hodiny

    Pondělí: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Středa: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
           
   

 

 
Partneři
Papradno  
Bytča  
Púchov  
Vysoká nad Kysucou
 
 

východní morava     valašsko     valašsko horní vsacko     kudy z nudy