Karolinka - město na Valašsku

 / 

Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc
 

Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc

 

 

Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc

 

Poskytovatel dotace Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja videka SR
Příjemce: Mesto Bytča, SK
Hlavní přeshraniční partner: Město Karolinka, ČR
Projektový partner 1: Mesto Púchov, SK
Projektový partner 2 Obec Vysoká na Kysucou, SK

Operační program: Program cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika -
Česká republika 2007-2013
Spolufinancovaný fondem: Európský fond regionálneho rozvoja
Prioritní osa: 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného
územia a životného prostredia
Oblast podpory: 2.2 Zachovanie životného prostredia
a rozvoj krajiny

Celkové způsobilé výdaje projektu: 999 676,42 €
Realizace projektu: do 31.08.2014

Hlavní cíl projektu:               

Zvýšení technické a organizační úrovně společné ochrany obyvatelstva a přírodního dědictví v příhraničním území Žilinského, Trenčínského a Zlínského kraje.

 

Specifické cíle projektu:

Zkvalitnění technického vybavení subjektů zabezpečujících ochranu biodivezity a zdraví obyvatelstva v příhraničním území SR - ČR. Podpora spolupráce, výměny a růstu přeshraniční akceschopnosti jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému v příhraničním území 3 krajů (Žilinský, Trenčínský a Zlínský) a 2 CHKO (Kysuce a Beskydy). Zvýšení informovanosti obyvatelstva příhraničí o činnosti požárních sborů v regionu a o přírodních a technologických rizicích hrozících na tomto území.

 


Foto pan L. Janota

Informační leták ke stažení  zde 

 
 

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČ: 00303909

 Úřední hodiny

    Pondělí: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Středa: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
           
   

 

 
Partneři
Papradno  
Bytča  
Púchov  
Vysoká nad Kysucou
 
 

východní morava     valašsko     valašsko horní vsacko     kudy z nudy